Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

Chwefror 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.

Ionawr 2019

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Eich diweddaru chi gyda newyddion rheolaidd a datblygiadau pwysig yn HTW.

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Apr 2019

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Newyddion

Apr 2019

Cefnogaeth traws-sector i’n gweithdai iechyd cyntaf

Cynhaliwyd ein gweithdai iechyd cyntaf i adeiladu capasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.

Newyddion

Mar 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol 'Celtic connections' gyda'n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.