Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric ar gyfer pobl sydd â chanser yr ysgyfaint.

Mawrth 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol gyda lwfansau triniaeth llai ar gyfer cleifion canser yr anws.

Mawrth 2019

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Eich diweddaru chi gyda newyddion rheolaidd a datblygiadau pwysig yn HTW.

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

May 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn Gyrchwr Data cymeradwy ar gyfer adnodd HealthTech Connect newydd NICE

Mae'r adnodd ar-lein diogel yn helpu i ganfod a chefnogi technolegau iechyd newydd wrth iddynt symud o'r cam cyntaf i gael eu mabwysiadu yn systemau iechyd a gofal y DU.

Newyddion

May 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn llofnodi cydweithrediad strategol

Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ein helpu i feithrin cysylltiadau agosach â PGIAC, sy'n rhannu cylch gwaith a rolau tebyg.

Newyddion

May 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Mae'r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.