Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Sganiau uwchsain trawslabia

Defnyddio sganiau uwchsain trawslabia i ddiagnosio ac asesu cymhlethdodau ar ôl cael rhwyll wedi’i osod yn y wain.

February 2019

Profi’r gymhareb albumin:creatinin

Profi’r gymhareb albumin:creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.

December 2018

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

February 2019

Awgrymwch bwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Eich cadw'n gyfoes â newyddion cyfnodol a datblygiadau pwysig yn HTW.

Datblygiadau diweddaraf

Digwyddiad

Feb 2019

Technoleg Iechyd Cymru i gynnal weithdai

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cydweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (HGBC) er mwyn eich cyflwyno i gysyniadau a dulliau allweddol ym meysydd Asesu Technoleg Iechyd ac Economeg Iechyd.

Newyddion

Jan 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Effaith cyntaf erioed!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Adroddiad Effaith cyntaf Technoleg Iechyd Cymru a wedi drych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2018, wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Digwyddiad

Dec 2018

HTW i fynychu UKHealthTech 2018

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd HTW yn mynychu cynhadledd UKHealthTech ar 4 Rhagfyr 2018, yng ngwesty’r Park Plaza Caerdydd.