Technoleg Iechyd Cymru

 

Mae Technoleg Iechyd Cymru’n gyfrifol am gyflwyno dull strategol cenedlaethol o amlygu, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd newydd i leoliadau iechyd a gofal ar draws GIG Cymru.

Cafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru er mwyn amlygu, arfarnu, hyrwyddo, galluogi a mesur mabwysiadu technolegau iechyd ar draws GIG Cymru, gan gysylltu ag agendâu cenedlaethol ar gyfer arloesi a gofal iechyd darbodus.

Technoleg Iechyd Cymru yw Drws Ffrynt GIG Cymru, trwy gyfeirio datblygwyr technoleg at fentrau sy’n cefnogi gwerthuso ac optimeiddio technoleg dros ei gylch bywyd.

Mae’n gyfrifol am arfarnu effeithlonrwydd clinigol a chostau technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru, ac mae’n gweithio gyda GIG Cymru, ond yn annibynnol ohono hefyd.

Bydd argymhellion Technoleg Iechyd Cymru’n cefnogi penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth, gofal iechyd yn seiliedig ar werthoedd a gofal gwell a chyson i gleifion yng Nghymru.