News & Events

Check back here for regular news updates, event information and press releases.

Digwyddiad

Feb 2019

Technoleg Iechyd Cymru i gynnal weithdai

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cydweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (HGBC) er mwyn eich cyflwyno i gysyniadau a dulliau allweddol ym meysydd Asesu Technoleg Iechyd ac Economeg Iechyd.

Newyddion

Jan 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Effaith cyntaf erioed!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Adroddiad Effaith cyntaf Technoleg Iechyd Cymru a wedi drych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2018, wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Digwyddiad

Dec 2018

HTW i fynychu UKHealthTech 2018

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd HTW yn mynychu cynhadledd UKHealthTech ar 4 Rhagfyr 2018, yng ngwesty’r Park Plaza Caerdydd.

Newyddion

Nov 2018

Swydd Partner Cyhoeddus

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros gynnwys y cleifion a’r cyhoedd? Allwch chi helpu HTW i siapio ein sefydliad drwy Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn effeithiol?

Newyddion

Nov 2018

Croeso i’r aelodau newydd o staff!

Mae llawer o wynebau newydd wedi bod o gwmpas y swyddfa yn ddiweddar, gan fod tîm HTW wedi parhau i dyfu. Rydym yn falch o gyhoeddi bod pedwar aelod newydd o staff wedi ymuno â’r tîm.

Newyddion

Oct 2018

Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cael ei sefydlu i gefnogi dull strategol, cenedlaethol o technolegau iechyd, nad ydynt yn feddyginiaethau, i Ieoliadau iechyd a gofal.