News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Apr 2019

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Newyddion

Apr 2019

Cefnogaeth traws-sector i’n gweithdai iechyd cyntaf

Cynhaliwyd ein gweithdai iechyd cyntaf i adeiladu capasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.

Newyddion

Mar 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol 'Celtic connections' gyda'n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.

Newyddion

Mar 2019

Agor Galwad Pwnc i wella gofal yng Nghymru

Rydym wedi agor Galwad Pwnc ar Ddydd Gŵyl Dewi, ac rydym yn gofyn ichi awgrymu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau a allai wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Newyddion

Feb 2019

FIDEO: Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein fideo newydd sbon ‘Amdanom ni’, sef animeiddiad sy’n egluro pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n ei wneud a sut rydyn ni’n ei wneud.

Digwyddiad

Feb 2019

Technoleg Iechyd Cymru i gynnal weithdai

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi cydweithio gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (HGBC) er mwyn eich cyflwyno i gysyniadau a dulliau allweddol ym meysydd Asesu Technoleg Iechyd ac Economeg Iechyd.

Newyddion

Jan 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi ei Adroddiad Effaith cyntaf erioed!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi Adroddiad Effaith cyntaf Technoleg Iechyd Cymru a wedi drych yn ôl ar ein cyflawniadau yn 2018, wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Digwyddiad

Dec 2018

HTW i fynychu UKHealthTech 2018

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd HTW yn mynychu cynhadledd UKHealthTech ar 4 Rhagfyr 2018, yng ngwesty’r Park Plaza Caerdydd.

Newyddion

Nov 2018

Swydd Partner Cyhoeddus

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros gynnwys y cleifion a’r cyhoedd? Allwch chi helpu HTW i siapio ein sefydliad drwy Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn effeithiol?

Newyddion

Nov 2018

Croeso i’r aelodau newydd o staff!

Mae llawer o wynebau newydd wedi bod o gwmpas y swyddfa yn ddiweddar, gan fod tîm HTW wedi parhau i dyfu. Rydym yn falch o gyhoeddi bod pedwar aelod newydd o staff wedi ymuno â’r tîm.

Newyddion

Oct 2018

Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cael ei sefydlu i gefnogi dull strategol, cenedlaethol o technolegau iechyd, nad ydynt yn feddyginiaethau, i Ieoliadau iechyd a gofal.