Croesgysylltu ar y gornbilen

Topic Status Incomplete

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion gyda’r cyflwr Ceratoconws.

Canlyniad yr arfarniad

 

The evidence about epithelium-off corneal cross-linking (CXL) to treat adults with keratoconus is inconclusive. There is insufficient evidence to show that CXL is effective in the long term. HTW advises that routine provision is not currently supported. Research is recommended into the long term effectiveness and cost effectiveness of epithelium-off CXL in adults, compared with no treatment.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Cynigiwyd y pwnc hwn gan Dr Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, a chafodd ei gyflwyno i TIC gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i gefnogi’r broses o wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ynghylch darparu triniaeth croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen o fewn y GIG yng Nghymru.

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

EAR002 (02.2018)

EAR
View PDF

Arweiniad


GUI002 (05.2018)

GUI
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.