Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre

Topic Status Incomplete

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes Math 1 neu Fath 2

Canlyniad yr arfarniad

 

Mae Freestyle Libre yn dangos addewid ar gyfer canfod ac arwain cywiriad hypoglycemia ymhlith cleifion sydd angen nifer o ddosau o inswlin bob dydd ar gyfer diabetes mellitus Math 1 a Math 2. Nid yw’r dystiolaeth bresennol, fodd bynnag, yn cefnogi ei fabwysiadu fel mater o drefn. Gellir ystyried Freestyle Libre fel dull amgen i hunan fonitro drwy bigiad bys er mwyn monitro glwcos gwaed mewn amgylchiadau clinigol pan fo angen profi’n aml (wyth neu ragor o weithiau’r dydd).

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Yn flaenorol hwylusodd TIC gyhoeddiad Datganiad Interim ar bresgripsiynu system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer pobl sydd â diabetes (Hydref 2017). Erbyn hyn mae TIC wedi cynnal arfarniad o effeithiolrwydd clinigol a chost FreeStyle Libre er mwyn darparu canllawiau ar ei ddefnydd i GIG Cymru.

Adolygiad Gwerthuso Tystiolaeth

11.2018

EAR
View PDF

Arweiniad


11.2018

GUI
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.