Newyddion

26 November, 2018

< BACK

Swydd Partner Cyhoeddus

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros gynnwys y cleifion a’r cyhoedd? Allwch chi helpu HTW i siapio ein sefydliad drwy Gynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn effeithiol?

Mae cleifion wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac mae HTW yn chwilio am bartneriaid cyhoeddus i sicrhau ein bod ni’n Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd yn llwyddiannus ac yn ystyrlon yn ein gwaith.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan yng ngham datblygu Cynnwys y Cyhoedd a’r Cleifion, fel:

  • datblygu strategaeth Cynnwys y Cyhoedd a’r Cleifion
  • eistedd ar weithgor Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd
  • mynychu pwyllgorau HTW fel aelod pleidleisio llawn

Bydd cefnogaeth a hyfforddiant yn cael eu cynnig, yn ogystal â thâl (cydnabyddiaeth a threuliau).

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw 30 Tachwedd 2018.

Darllenwch yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.