Mae’r grŵp hwn yn gweithredu fel ‘ drws ffrynt ‘ i ddatblygwyr technoleg iechyd, ac yn eu cyfeirio at sefydliadau ar draws Cymru sydd yn gallu cefnogi’r gwaith o ddatblygu, mabwysiadu ac optimeiddio’r defnydd o dechnolegau iechyd. Mae’r aelodau presennol wedi’u rhestru isod.

HTW Placeholder

Michael Bowdery

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

X
Susan Myles

Dr Susan Myles

Cyfarwyddwr, Technoleg Iechyd Cymru (HTW)

Bywgraffiad >
X Mae Susan wedi bod yn ymwneud ag asesu technoleg iechyd cymhwysol ers 25 mlynedd. Cyn ymuno â Thechnoleg Iechyd Cymru, bu'n arwain datblygiad a gwaith Grŵp Technolegau Iechyd yr Alban. Mae Susan wedi derbyn ysgoloriaethau gan yr Adran Iechyd a’r Cyngor Ymchwil Meddygol, ac mae hi wedi derbyn Cymrodoriaeth Harkness mewn Polisi Gofal Iechyd. Mae ganddi gymwysterau mewn Economeg (BA), Economeg Iechyd (MSc a PhD) ac Epidemioleg (PgDip).
A portrait of staff and/or a member

Abi Phillips

Llywodraeth Cymru

Bywgraffiad >
X Mae ABI wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru am 15 mlynedd, ac wedi cynnal amrywiaeth o rolau polisi a chyflawni sy’n canolbwyntio ar arloesi a datblygu, ac ar weithredu technolegau newydd. Mae ganddi radd BSc mewn astudiaethau busnes, MSc mewn Polisi Iechyd, ac mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o raglenni gan gynnwys SMART Cymru a’r rhaglen Effeithlonrwydd drwy Dechnoleg. Ar hyn o bryd, mae hi’n Bennaeth Polisi Integredig, sef rôl drawsbynciol i wella’r broses o lunio a chyflawni polisïau ar draws Llywodraeth Cymru.
HTW Placeholder

Pete Phillips

Cyfarwyddwr, Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL)

Bywgraffiad >
X Pete yw Cyfarwyddwr Labordy Profi Dyfeisiau Llawfeddygol (SMTL) y GIG ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae SMTL yn profi dyfeisiau meddygol, yn cynnal profion defnyddioldeb, ac yn rhoi cyngor technegol i GIG Cymru gan gynnwys Bwrdd Caffael NWSSP seiliedig ar dystiolaeth. Mae’n eistedd ar nifer o bwyllgorau dyfeisiau meddygol y BSI, ac yn cadeirio Grŵp Cymru Cyfeirio Cymru ar gyfer Cysylltyddion nad ydynt yn rhai Luer ar ran Llywodraeth Cymru, y Pwyllgor BSI CH/205/1 ar gyfer tecstilau meddygol, a CEN/TC/205/1 LLC15/PG1 ar gyfer cynhyrchion rheoli clwyfau.

Denise Puckett

Pennaeth Ymgysylltu Iechyd a Gofal, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

X
HTW Placeholder

Andrew Smallwood

Pennaeth Cyrchu – Meddygol a Chlinigol, GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau

X