Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol.

July 2020

Cytokine adsorbers i drin storm cytokine mewn pobl sydd â haint coronafeirws difrifol.

TER

July 2020

Rhith realiti fel teclyn i hwyluso rhith glinigau cymorth therapi grŵp neu gymorth seicolegol grŵp.

TER

June 2020

Delweddau uwchsain pwynt gofal yr ysgyfaint ar gyfer achosion tybiedig ac wedi'u cadarnhau o COVID-19.

TER

June 2020

Diogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

TER

May 2020

Therapi realiti rhithwir er mwyn rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn.

May 2020

Realiti rhithwir ar gyfer rheoli cynllun ymarfer corff.

TER

May 2020

Monitro lefel y siwgr yn y gwaed mewn menywod sydd yn dioddef o ddiabetes yn ystod beichiogrwydd.

May 2020

Adroddiad ydy hwn ar effeithiolrwydd clinigol profion sy’n canfod y feirws SARS-CoV-2 neu wrthgyrff i SARS-CoV-2, i helpu i ddiagnosio COVID-19

EAR

May 2020

Therapi plasma ymadfer ar gyfer cleifion sydd â COVID-19.

TER

May 2020