Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau pancreatig bustl yr afu.

March 2020

Cyfnerthu’r nerfau ocsipwt ar gyfer trin cur pen clwstwr cronig anhydrin yn feddygol.

December 2019

Prostheteg myodrydanol aml-afael ar gyfer y breichiau.

December 2019

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.

October 2019

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.

September 2019

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol neu gofal sylfaenol.

Mai 2019

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

Chwefror 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.

Ionawr 2019

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes Math 1 neu Fath 2

Rhagfyr 2018