Newyddion

01 Hydref, 2018

< BACK

Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi cael ei sefydlu i gefnogi dull strategol, cenedlaethol o ganfod, arfarnu a mabwysiadu (gan gynnwyd dadfudsoddi) technolegau iechyd, nad ydynt yn feddyginiaethau, i Ieoliadau iechyd a gofal.

Gall hyn olygu dyfeisiau meddygol, llawdriniaethau ac amrywiaeth o ymyriadau eraill fel therapiau seicolegol ac adsefydlu.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu am bwrpas a gwaith HTW?  Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn lawn o’n taflen.