Gwerthuso ein heffaith

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso ein gwaith. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi datblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gasglu data, monitro ein canlyniadau a dangos pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

Dyma rai o brif gyflawniadau HTW hyd yma:

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 145 o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 21 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 13 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 12 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 397 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
o ymwelwyr unigryw â’r we 8727 o ymwelwyr unigryw â’r we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 1103 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 5366 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Last updated 10/03/2020

Astudiaethau achos diweddaraf

Astudiaeth Achos

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o dystiolaeth.’

Astudiaeth Achos

Ebr 2020

Astudiaeth achos: Adroddiadau COVID-19 HTW

Ers i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) ddechrau cael eu cadarnhau yn y Deyrnas Unedig, mae Technoleg (HTW) wedi bod yn llunio adroddiadau cyflym ar y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg ar gyfer diagnosteg a therapiwteg.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’ Diben y gweithdy oedd dysgu a rhannu syniadau am wneud y defnydd gorau posibl o ganllawiau NICE yng Nghymru, o ledaenu i weithredu.

Feedback