Gwerthuso ein heffaith

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso ein gwaith. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi datblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gasglu data, monitro ein canlyniadau a dangos pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

Dyma rai o brif gyflawniadau HTW hyd yma:

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 120 o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 14 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 12 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 10 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 360 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
o ymwelwyr unigryw â’r we 6874 o ymwelwyr unigryw â’r we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 961 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 4700 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Datblygiadau diweddaraf

Astudiaeth Achos

Rhag 2019

Astudiaeth achos: Esiamplau Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Astudiaeth Achos

Astudiaeth achos: Cywasgu mecanyddol y frest

Gwnaethom arfarnu dyfeisiau cywasgu mecanyddol y frest, i’w defnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans ar oedolion sy’n profi ataliad y galon heb drawma y tu allan i’r ysbyty. Gwnaethom gyhoeddi Canllaw ym mis Chwefror 2018.

Astudiaeth Achos

Mai 2019

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser gennym adrodd bod cynnydd eisoes wedi’i wneud.

Feedback