Gwerthuso ein heffaith

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso ein gwaith. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi datblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gasglu data, monitro ein canlyniadau a dangos pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

Dyma rai o brif gyflawniadau HTW hyd yma:

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 145 o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 21 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 13 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 12 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 397 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
o ymwelwyr unigryw â’r we 8727 o ymwelwyr unigryw â’r we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 1103 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 5366 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Last updated 10/03/2020

Astudiaethau achos diweddaraf

Astudiaeth Achos

Gorff 2020

Astudiaeth achos: Anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol untro

Mae ein hymchwilwyr wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau lefel uchel, seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer technolegau iechyd COVID-19, a adnabyddir fel Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs). Edrychodd un o’r TERs hyn ar ddefnyddio anwedd hydrogen perocsid i ailbrosesu cyfarpar diogelu personol (PPE) untro.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

GWYLIWCH: Sut mae Technoleg Iechyd Cymru yn gwneud gwahaniaeth? Rhanddeiliaid yn dweud eu dweud

Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o'n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am Technoleg Iechyd Cymru ac am ein gwaith i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Astudiaeth Achos

Meh 2020

Astudiaeth achos: Therapi plasma ymadfer

Fe wnaethom lunio Adroddiad Archwilio Pwnc (TER) ar therapi plasma ymadfer ar gyfer pobl sydd â COVID-19, a oedd yn ceisio asesu lefel bresennol y dystiolaeth a thynnu sylw at gynhyrchu tystiolaeth barhaus. 

Feedback