Gwerthuso ein heffaith

Mae Technoleg Iechyd Cymru wedi ymrwymo i fonitro a gwerthuso ein gwaith. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi datblygu Cynllun Gwerthuso a phrosesau i gasglu data, monitro ein canlyniadau a dangos pa wahaniaeth mae ein gwaith yn ei wneud.

Dyma rai o brif gyflawniadau HTW hyd yma:

o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru 145 o bynciau wedi’u cynnig i Technoleg Iechyd Cymru
o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth 21 o bynciau wedi’u symud i arfarniadau tystiolaeth
Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019 Ffynhonnell cynigion pynciau yn 2019
o gyfarfodydd Panel Arfarnu 13 o gyfarfodydd Panel Arfarnu
o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi 12 o Ganllawiau wedi’u cyhoeddi
o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw 397 o lawrlwythiadau dogfennau Canllaw
o ymwelwyr unigryw â’r we 8727 o ymwelwyr unigryw â’r we
o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol 1103 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol
o negeseuon cyfryngau cymdeithasol 5366 o negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Last updated 10/03/2020

Astudiaethau achos diweddaraf

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’ Diben y gweithdy oedd dysgu a rhannu syniadau am wneud y defnydd gorau posibl o ganllawiau NICE yng Nghymru, o ledaenu i weithredu.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: FreeStyle Libre

Gwnaethom werthuso tystiolaeth ar y system monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer diabetes, mewn ymateb i FreeStyle Libre yn dod ar gael ar Dariff Cyffuriau y GIG. Cyhoeddom Ganllaw ym mis Tachwedd 2018.

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Cysoni HTA

Yn 2018 nododd aelodau’r Rhwydwaith Rhyngwladol Asiantaethau ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd (INAHTA) ‘bynciau pwysig’ oedd angen datganiad sefyllfa arnynt o safbwynt asiantaethau cyhoeddus.

Feedback