News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Tach 2019

Sut mae cleifion a’r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru

Mae'n bwysig bod cleifion, gofalwyr ac aelodau o'r cyhoedd yn gallu lleisio eu barn am Technoleg Iechyd Cymru, y corff cenedlaethol sy'n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Newyddion

Hyd 2019

Pam mae asesu technolegau iechyd yn hanfodol i wella gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn arfarnu technolegau drwy gydol eu cylch bywyd, o arloesedd i anarferiant. Mae hyn yn galluogi pobl allweddol, fel comisiynwyr gofal, i wneud penderfyniadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar sail effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau.

Newyddion

Gwireddu ymchwil: Sut mae gan y diwydiant technoleg iechyd yng Nghymru ffordd newydd i farchnata yng Nghymru

Ydych chi’n gwybod am dechnoleg iechyd nad yw'n feddyginiaeth neu am brosiect arloesol sy'n gallu gwella ansawdd y gofal yng Nghymru?

Digwyddiad

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol Cymru.

Newyddion

Gorff 2019

Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd ac am Ymchwilwyr

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i bobl ymuno â thîm deinamig Technoleg Iechyd Cymru ac i lenwi’r swyddi gwag canlynol: Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd ac Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd.

Digwyddiad

Gorff 2019

Aelod o’r Panel Arfarnu, Dr Sally Lewis, yn edrych yn ôl ar Gyfarfod Blynyddol HTAi 2019

Yn ddiweddar, mynychodd tîm Technoleg Iechyd Cymru Gyfarfod Blynyddol rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd (HTAi) 2019 yn Cologne, ac ymunodd Dr Sally Lewis, Ymarferydd Cyffredinol ac aelod o'n Panel Arfarnu, â nhw.

Digwyddiad

Cynnydd rhyngwladol ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd ryngwladol HTAi 2019

Cynhaliwyd y gynhadledd pedwar diwrnod yn Cologne yn yr Almaen, a daeth dros fil o weithwyr proffesiynol Asesu Technoleg Iechyd (HTA) at ei gilydd o 60 o wledydd ar draws y byd.

Newyddion

Gorff 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Fel rhan o'n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu ei ennill ohono, a beth ydych chi’n ei wneud yn wahanol o ganlyniad i hynny.

Newyddion

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn Gyrchwr Data cymeradwy ar gyfer adnodd HealthTech Connect newydd NICE

Mae'r adnodd ar-lein diogel yn helpu i ganfod a chefnogi technolegau iechyd newydd wrth iddynt symud o'r cam cyntaf i gael eu mabwysiadu yn systemau iechyd a gofal y DU.