News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Awst 2019

Gwrandewch ar Hac Iechyd Cymru 2019 heddiw!

Yn y rhifyn hwn, mae’r podlediad Syniadau Iach yn mynd y tu ôl i’r llen yn nhrydydd Hac Iechyd blynyddol Cymru.

Newyddion

Gorff 2019

Rydym yn cyflogi! Rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd ac am Ymchwilwyr

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i bobl ymuno â thîm deinamig Technoleg Iechyd Cymru ac i lenwi’r swyddi gwag canlynol: Swyddog Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd ac Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd.

Newyddion

Gorff 2019

Aelod o’r Panel Arfarnu, Dr Sally Lewis, yn edrych yn ôl ar Gyfarfod Blynyddol HTAi 2019

Yn ddiweddar, mynychodd tîm Technoleg Iechyd Cymru Gyfarfod Blynyddol rhyngwladol Asesu Technoleg Iechyd (HTAi) 2019 yn Cologne, ac ymunodd Dr Sally Lewis, Ymarferydd Cyffredinol ac aelod o'n Panel Arfarnu, â nhw.

Newyddion

Cynnydd rhyngwladol ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru yng nghynhadledd ryngwladol HTAi 2019

Cynhaliwyd y gynhadledd pedwar diwrnod yn Cologne yn yr Almaen, a daeth dros fil o weithwyr proffesiynol Asesu Technoleg Iechyd (HTA) at ei gilydd o 60 o wledydd ar draws y byd.

Newyddion

Gorff 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn lansio arolwg ar-lein i randdeiliaid

Fel rhan o'n gwerthusiad, hoffem wybod sut rydych yn teimlo am ein gwaith, beth rydych yn gallu ei ddysgu neu ei ennill ohono, a beth ydych chi’n ei wneud yn wahanol o ganlyniad i hynny.

Newyddion

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn Gyrchwr Data cymeradwy ar gyfer adnodd HealthTech Connect newydd NICE

Mae'r adnodd ar-lein diogel yn helpu i ganfod a chefnogi technolegau iechyd newydd wrth iddynt symud o'r cam cyntaf i gael eu mabwysiadu yn systemau iechyd a gofal y DU.

Uncategorized @cy

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn llofnodi cydweithrediad strategol

Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn ein helpu i feithrin cysylltiadau agosach â PGIAC, sy'n rhannu cylch gwaith a rolau tebyg.

Newyddion

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Mae'r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Astudiaeth Achos

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser gennym adrodd bod cynnydd eisoes wedi’i wneud.