News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Ebr 2021

Swydd Wag: Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Uwch Ymchwilydd Iechyd profiadol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Newyddion

Ebr 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella ansawdd gofal yng Nghymru.

Newyddion

Maw 2021

Technoleg Iechyd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda Chanolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru

Mae'n golygu y bydd y corff Asesu Technoleg Iechyd (HTA) cenedlaethol yn darparu arbenigedd ym maes ymchwil, a mewnbwn i'r ganolfan newydd sbon gwerth £3m ar gyfer pynciau COVID-19.

Newyddion

Maw 2021

Swydd Wag: Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Pwrpas Technoleg Iechyd Cymru ydy nodi, arfarnu, hyrwyddo, galluogi a mesur y broses o fabwysiadu technolegau iechyd ar draws GIG Cymru, a chysylltu ag agendâu cenedlaethol ar gyfer arloesi a gofal iechyd darbodus.

Newyddion

Maw 2021

Cynllun Strategol HTW – Ymgynghoriad rhanddeiliaid

Rydym yn edrych am farn rhanddeiliaid allanol ar gynnwys a chyfeiriad ein strategaeth. Rydym yn eich gwahodd i roi eich adborth ar y ffurflen isod.

Digwyddiad

Chwef 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut y gall y rhain gael effaith ar fywydau cleifion.

Newyddion

Ion 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Tachwedd 2020 a diwedd mis Ionawr 2021.

Newyddion

Ion 2021

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu safbwyntiau ynglŷn â blwyddyn heriol a orfododd pawb ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol i feddwl yn wahanol.

Newyddion

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol HTW 2020

Mae’r adroddiad 40 tudalen yn archwilio’r meysydd rydym wedi bod yn gweithio arnynt dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn myfyrio ar ein rôl fel sefydliad asesu technoleg iechyd (HTA) cenedlaethol.