News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Mai 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn ymrwymo i gydweithio’n agos gyda Comisiwn Bevan

Mae'r ddau sefydliad yn rhannu cyfrifoldebau tebyg, ac maen nhw wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Astudiaeth Achos

Cynghrair ‘Celtic connections’ yn dathlu llwyddiant cynnar

A ninnau wedi ymuno â chynghrair strategol ‘Celtic connections’ gyda’n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon, mae’n bleser gennym adrodd bod cynnydd eisoes wedi’i wneud.

Newyddion

Ebr 2019

Rydyn ni wedi tyfu! Dyma ein recriwtiaid newydd

Mae tîm Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wedi tyfu eto dros y misoedd diwethaf, ac mae tri aelod newydd o'r tîm wedi cael eu recriwtio.

Digwyddiad

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2019

Sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, unwaith eto’n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technolegol a data, i ddatrys problemau a heriau clinigol ar draws y system iechyd a gofal yng Nghymru.

Newyddion

Lleisiau cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd i gael eu clywed gan Technoleg Iechyd Cymru

Bydd lleisiau cleifion, gofalwyr ac aelodau'r cyhoedd yn cael eu clywed wrth i ni weithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Digwyddiad

Ebr 2019

Cefnogaeth traws-sector i’n gweithdai iechyd cyntaf

Cynhaliwyd ein gweithdai iechyd cyntaf i adeiladu capasiti ar draws y sectorau iechyd, gofal a diwydiant.

Newyddion

Maw 2019

Technoleg Iechyd Cymru yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol ‘Celtic connections’

Rydym yn dechrau 2019 drwy ymuno â’r gynghrair strategol 'Celtic connections' gyda'n cyrff cenedlaethol cyfatebol yn yr Alban ac Iwerddon.

Newyddion

Maw 2019

Agor Galwad Pwnc i wella gofal yng Nghymru

Rydym wedi agor Galwad Pwnc ar Ddydd Gŵyl Dewi, ac rydym yn gofyn ichi awgrymu technolegau nad ydynt yn feddyginiaethau a allai wella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Newyddion

Chwef 2019

FIDEO: Dysgwch am Technoleg Iechyd Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein fideo newydd sbon ‘Amdanom ni’, sef animeiddiad sy’n egluro pwy ydyn ni, beth ydyn ni’n ei wneud a sut rydyn ni’n ei wneud.