News & Events

Cliciwch ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf rheolaidd, gwybodaeth ynghylch digwyddiadau, a datganiadau i’r wasg.

Newyddion

Hyd 2020

Y canllaw a gyhoeddwyd: Profion canfod antigenau cyflym (RADT)

Fe wnaethom arfarnu effeithiolrwydd clinigol ac effeithiolrwydd cost RADT ar gyfer heintiau streptococol grŵp A i drin pobl sydd â dolur gwddf mewn fferyllfeydd cymunedol.

Newyddion

Hyd 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru.

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol

Hyd 2020

Beth ydy gwerth cynnwys arbenigedd ymchwil yn y gwaith o ddatblygu technolegau iechyd?

I gyd-fynd â lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW, fe ofynnom gwestiwn pwysig i unigolion dylanwadol yn ecosystem technoleg iechyd Cymru.

Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol

Technoleg Iechyd Cymru yn cyhoeddi Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol newydd ar gyfer arloeswyr ym maes technoleg iechyd – HTW SAS

Rydym wedi lansio Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW newydd, sef gwasanaeth ymgynghorol i gefnogi arloeswyr ym maes technoleg iechyd yng Nghymru Mae'n cynorthwyo arloeswyr i ddatblygu tystiolaeth a dangos gwerth sy'n ateb anghenion comisiynwyr gofal, darparwyr gofal, cleifion a defnyddwyr gwasanaethau.

Digwyddiad

Medi 2020

Hyfforddiant Technoleg Iechyd Cymru yn dychwelyd mewn fformat rhithwir

Bydd Economeg Iechyd (EI) 101 ac Asesiad Technoleg Iechyd (ATI) 101 yn cael eu cyflwyno fel gweminarau fel rhan o'r Wythnos Gwerth mewn Iechyd sydd i ddod.

Astudiaeth Achos

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Rescape Innovation

Fel rhan o gynllun peilot Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru, cynhaliwyd ymgynghoriad gennym gyda chwmni a ofynnodd am asesiad, sef Rescape Innovation.

Astudiaeth Achos

Medi 2020

Astudiaeth achos: Peilotio’r offeryn META gydag Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan

Rydym wedi treialu Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol HTW gyda charfan o Esiamplau Technoleg Iechyd Bevan, sef grŵp o syniadau arloesol wedi’u dewis gan Gomisiwn Bevan i'w hymarfer.

Newyddion

Medi 2020

Chwarterol HTW: Medi 2020

Ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau, ar gael nawr.

Newyddion

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf 2020.