Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Below are the topics that have been through our appraisal process and received HTW Guidance.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.

October 2019

Llawfeddygaeth thorasig gyda chymorth robot.

September 2019

Defnyddio dyfeisiau uwchsain llaw ar gyfer cynnal asesiadau o’r galon a diagnosio methiant systolig y galon yn y lleoliad cymunedol neu gofal sylfaenol.

Mai 2019

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnogemeg ysgarthol i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

Chwefror 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.

Ionawr 2019

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes Math 1 neu Fath 2

Rhagfyr 2018

Symbylu’r nerf sacrol ar gyfer anymataliaeth ysgarthol.

Ebrill 2018

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon sydd ddim yn ddifrifol y tu allan i’r ysbyty.

Chwefror 2018

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion gyda’r cyflwr Ceratoconws.

Chwefror 2018