Awdioleg mewn lleoliadau Gofal Sylfaenol

Topic Status Complete

Awdioleg mewn lleoliadau gofal sylfaenol ar gyfer pobl sydd â symptomau cysylltiedig â’r glust neu’r clyw.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd awdioleg mewn lleoliadau gofal sylfaenol o’i gymharu ag ymgynghoriad â Meddyg Teulu neu nyrs practis ar gyfer pobl sydd â symptomau cysylltiedig â’r glust neu’r clyw. Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth glinigol neu economeg iechyd. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER078 (08.19)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.