Interpreter on Wheels and Interpreter now – gwasanaethau iechyd meddwl i bobl fyddar

Topic Status Complete

Gwasanaethau cyfieithu ar y pryd o bell a chyfnewid fideo ar gyfer pobl fyddar sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chosteffeithiolrwydd gwasanaethau cyfieithu ar y pryd o bell a chyfnewid fideo.  Adolygodd Grŵp Asesu HTW y pwnc hwn fel rhan o ymarfer blaenoriaethu ym mis Chwefror 2020, a daeth i’r casgliad na ddylid bwrw ymlaen â’r pwnc hwn ymhellach. Gellir ailedrych ar y pwnc hwn yn y dyfodol a’i addasrwydd ar gyfer asesiad llawnach.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER073 (03.20)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.