Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report. Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Peli gwasgu ar gyfer pobl sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.

TER

Medi 2018

Ap OurPath i reoli diabetes math 2

TER

Medi 2018

Monitro neu hunanreoli canser y prostad o bell drwy oruchwylio neu drefnu apwyntiadau dilynol.

TER

Mehefin 2018

Mesur lactad hylif amniotig i ragfynegi’r ymateb i syntocinon mewn esgor araf.

TER

Mehefin 2018

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar yr effeithiolrwydd clinigol a’r costeffeithiolrwydd o gynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal i asesu a thrin sepsis mewn plant. Penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i Arfarnu’r Dystiolaeth.

Mehefin 2018

Symbylu’r nerf sacrol ar gyfer anymataliaeth ysgarthol.

Ebrill 2018

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon sydd ddim yn ddifrifol y tu allan i’r ysbyty.

Chwefror 2018

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion gyda’r cyflwr Ceratoconws.

Chwefror 2018

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser.

TER

September 2019

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric yn ogystal â radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer canser ceg y groth.

TER

September 2019