Profion ffarmogeneteg

Topic Status Complete

Profion ffarmageneteg i ganfod y risg o ddioddef adweithiau andwyol i feddyginiaethau gwrthepileptig.

Canlyniad

 

Mae’r dystiolaeth ar y defnydd o brofion ffarmageneteg i ganfod y risg o ddioddef adweithiau andwyol i feddyginiaethau gwrthepileptig yn brin.

Canfuwyd rhywfaint o dystiolaeth ar y defnydd o brofion Antigen Lewocyt Dynol (HLA) i benderfynu a ddylid rhagnodi triniaeth carbamazepine. Fodd bynnag, mae barn arbenigwyr yn awgrymu nad yw carbamazepine yn cael ei gynnig fel triniaeth llinell gyntaf rhagor ac yn lle hynny, mae pobl sydd newydd gael eu diagnosio gydag epilepsi yn cael cynnig cyffur gyda chyfradd is o adweithiau andwyol i gyffuriau. O ganlyniad, mae’n bosibl na fydd y dull profi hwn yn berthnasol iawn i arferion presennol.

Daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad na ellid cyhoeddi canllaw ar hwn ar hyn o bryd.

Pam y cafodd y pwnc hwn ei arfarnu?

 

Mae rhai meddyginiaethau gwrthepileptig yn gallu achosi adweithiau gorsensitifrwydd difrifol. Mae’r adweithiau hyn yn brin, ond yn ddifrifol. Mae marcwyr genetig wedi bod yn gysylltiedig â’r adweithiau andwyol hyn, yn enwedig alelau HLA. Gallai defnyddio profion genetig ar gyfer y marcwyr hyn cyn dechrau triniaeth ganfod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o ddioddef adwaith, ac a allai elwa o gael triniaeth amgen.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER017 (01.2019)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.