Radiotherapi mewndriniaethol (system Xoft)

Topic Status Complete

Radiotherapi mewndriniaethol i drin tiwmorau’r ymennydd neu metastetes yr ymennydd

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd IORT i drin tiwmorau’r ymennydd, yn defnyddio’r system Xoft neu unrhyw dechnolegau eraill sydd ar gael. Daeth Grŵp Asesu HTW i’r casgliad i beidio â datblygu’r pwnc hwn ymhellach, oherwydd bod y sylfaen dystiolaeth ar gyfer y dechnoleg hon yn dal i gael ei ddatblygu.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER215 (04.21)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.