Rapid antigen detecting tests

Topic Status Incomplete

Profion canfod antigenau cyflym ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A mewn fferyllfeydd cymunedol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd Profion canfod antigenau cyflym (RADT) ar gyfer diagnosio heintiau streptococol grŵp A.  Y lleoliad ydy fferyllfeydd cymunedol. Fe wnaethom ganolbwyntio ar y lleoliad hwn ond hefyd, fe chwiliom am dystiolaeth mewn lleoliadau eraill a allai fod yn drosglwyddadwy. Ar sail y dystiolaeth a ganfuwyd, daeth grŵp asesu HTW i’r casgliad y byddai’n anfon y pwnc hwn ymlaen i’r Grŵp Arfarnu Tystiolaeth.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER166 (02.20)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.