Therapi tonnau sioc allgorfforol

Topic Status Incomplete

Therapi tonnau sioc allgorfforol i drin cyflyrau cyhyrysgerbydol.

Crynodeb

 

Chwiliodd ymchwilwyr Technoleg Iechyd Cymru am dystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd therapi tonnau sioc allgorfforol o’i gymharu ag opsiynau triniaeth eraill ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol. Ar sail y dystiolaeth a ganfuwyd, penderfynodd Grŵp Asesu HTW i symud y pwnc hwn ymlaen i Arfarnu’r Dystiolaeth.

Adroddiad Archwilio Pwnc

TER141 (03.20)

TER
View PDF

Access our guidance

Our advice documents are free to download, but we would be grateful if you could help us improve our services by telling us why you are looking at our advice and how you intend to use it.
  • We may like to contact you by email to find out more about how you used the documents.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.