Newyddion

18 Mai, 2021

< BACK

Swydd Wag: Arbenigwr Gwybodaeth

Health Technology Wales are hiring.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Arbenigwr Gwybodaeth uchelgeisiol ymuno â’n tîm sy’n tyfu yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Pwrpas HTW ydy nodi, arfarnu, hyrwyddo, galluogi a mesur y broses o fabwysiadu technolegau iechyd ar draws GIG Cymru, a chysylltu ag agendâu cenedlaethol ar gyfer arloesi a gofal iechyd darbodus. Mae HTW yn gyfrifol am arfarnu effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru, ac mae’n gweithio gyda GIG Cymru, ond yn annibynnol hefyd.

Rydym eisiau recriwtio Arbenigwr Gwybodaeth i ddarparu cymorth rheoli gwybodaeth rhagweithiol, o ansawdd uchel, i waith HTW.  Mae hyn yn cynnwys chwilio am lenyddiaeth, helpu i benderfynu ar ehangder asesiadau HTW, darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth, a chynnal mynediad electronig at adnoddau gwybodaeth.

Yn ogystal â gradd briodol, bydd gennych wybodaeth arbenigol am fethodoleg systematig ar chwilio am lenyddiaeth, gwybodaeth am feddalwedd rheoli cyfeirio, a diddordeb brwd mewn meddyginiaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.

Dyddiad Cau: 06/06/2021

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.