Newyddion

11 Awst, 2020

< BACK

Swydd Wag: Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cyhoedd a’r Cleifion

Health Technology Wales are hiring.

Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a’r cyhoedd yn effeithiol?

Mae hwn yn gyfle cyffrous i gymryd rhan yn y cam datblygu, ac i helpu i sicrhau bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn llwyddiannus yn hyn o beth.

Hoffem i chi:

  • helpu i ddatblygu strategaeth cynnwys y cleifion a’r cyhoedd effeithiol
  • helpu i sicrhau bod safbwyntiau cleifion yn cael eu hystyried yn iawn
  • roi mewnbwn o safbwynt gofal cymdeithasol
  • eistedd ar weithgor cynnwys y cleifion a’r cyhoedd (tua 4 cyfarfod y flwyddyn)

Byddwn yn cynnig:

  • unigolyn dynodedig i ddarparu chymorth
  • hyfforddiant
  • tâl (cydnabyddiaeth a threuliau)

Disgrifiad swydd – cliciwch yma i lawrlwytho

Dyddiad cau: 13/09/20

Mae HTW yn sefydliad cenedlaethol, annibynnol sy’n gweithio i wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull cyson, ‘Cymru Gyfan’. Rydym yn ystyried technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau; mae hyn yn cynnwys dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol a therapïau seicolegol.