Newyddion

03 Mehefin, 2021

< BACK

Swydd Wag: Swyddog Cyfathrebu

Health Technology Wales are hiring.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Cyfathrebu profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Rydym eisiau recriwtio Swyddog Cyfathrebu i reoli sut mae canllawiau a gwybodaeth HTW yn cael eu rhannu ar draws GIG Cymru a grwpiau ehangach o randdeiliaid. Bydd deiliad y swydd yn defnyddio’r wasg, darlledu a’r cyfryngau cymdeithasol a digidol i ddiogelu enw da HTW. Mae sgiliau ysgrifennu cryf a’r gallu i newid darn o wybodaeth yn ddatganiad i’r wasg neu’n gynnwys diddorol yn hanfodol er mwyn datblygu’r swyddogaeth Gyfathrebu o fewn y sefydliad. Bydd y rôl yn cynnwys cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid allanol yng Nghymru a thu hwnt hefyd.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi Rheolwr Swyddfa’r Rhaglen i roi arweiniad ac arbenigedd mewn perthynas â rheoli gofynion cyfathrebu HTW. Byddant yn allweddol wrth gynllunio a chyflwyno Strategaeth Gyfathrebu HTW, a byddant yn gyfrifol am yr holl gysylltiadau â’r cyfryngau (adweithiol a rhagweithiol, ar draws y cyfryngau traddodiadol, digidol a chymdeithasol), ac am reoli enw da a chyflwyno gofynion cyfathrebu wedi’u targedu gyda chynulleidfaoedd mewnol ac allanol y sefydliad.

Mae hon yn swydd barhaol, ond gellir ystyried secondiadau a’r posibiliad o rannu’r swydd hefyd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.

Dyddiad Cau: 20/06/21

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.