Newyddion

13 Ebrill, 2021

< BACK

Swydd Wag: Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Health Technology Wales are hiring.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Uwch Ymchwilydd Iechyd profiadol a brwdfrydig i ymuno â’n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Pwrpas HTW ydy nodi, arfarnu, hyrwyddo, galluogi a mesur y broses o fabwysiadu technolegau iechyd ar draws GIG Cymru, a chysylltu ag agendâu cenedlaethol ar gyfer arloesi a gofal iechyd darbodus. Mae HTW yn gyfrifol am arfarnu effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru, ac mae’n gweithio gyda GIG Cymru, ond yn annibynnol hefyd.

Rydym eisiau recriwtio Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd i arwain tîm o Ymchwilwyr Gwasanaethau Iechyd o fewn y sefydliad. Bydd y rôl yn cynnwys cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid allanol yng Nghymru a thu hwnt hefyd.

Yn ogystal â meddu ar wybodaeth arbenigol ym maes chwilio am lenyddiaeth ac arfarnu beirniadol, bydd gennych brofiad helaeth o arwain prosiectau sy’n  seiliedig ar dystiolaeth a chyflawni gwaith i gefnogi canllawiau cenedlaethol ar ymyriadau iechyd a/neu ofal. Byddwch yn gallu dangos eich gallu i ffurfio partneriaethau gyda phartneriaid yn y DU a phartneriaid rhyngwladol ym meysydd asesu technoleg iechyd a/neu feddyginiaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth hefyd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais.

Dyddiad Cau: 2 Mai 2021

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.