Newyddion

13 Gorffennaf, 2021

< BACK

Swydd Wag: Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Health Technology Wales are hiring.

Mae cyfle cyffrous wedi codi 2 ymchwilydd gwasanaethau iechyd profiadol a brwdfrydig i ymuno â Technoleg Iechyd Cymru (HTW), sydd yn cael ei letya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre o fewn GIG Cymru.

Pwrpas Technoleg Iechyd Cymru ydy nodi, arfarnu, hyrwyddo, galluogi a mesur y broses o fabwysiadu technolegau iechyd ar draws GIG Cymru, a chysylltu ag agendâu cenedlaethol ar gyfer arloesi a gofal iechyd darbodus.

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn gyfrifol am arfarnu goblygiadau clinigol a chost technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau yng Nghymru, drwy weithio gyda GIG Cymru, ond yn annibynnol hefyd.

Rydym yn dymuno recriwtio 2 Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyds i gynnal adroddiadau gwerthuso tystiolaeth cyflym ac i lywio’r gwaith o arfarnu technolegau iechyd nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaeth. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag adolygwyr a phwyllgorau arbenigol, o dan gyfarwyddyd Uwch-ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd a Chyfarwyddwr HTW. Bydd y deiliad swydd yn cyfrannu eu harbenigedd fel aelod o’r tîm adolygu tystiolaeth, sy’n golygu cydweithio â staff ymchwil mewnol ac allanol a chefnogi’r gwaith o feithrin galluoedd yn y GIG yng Nghymru.

Yn ogystal â meddu ar radd briodol a gwybodaeth arbenigol o chwilio am dystiolaeth ac arfarnu beirniadol, bydd gennych brofiad o werthuso prosiectau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac o gyflawni gwaith i gefnogi’r broses o ddatblygu canllawiau ar ymyriadau iechyd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i siaradwyr Cymraeg a/neu Saesneg wneud cais yn yr un modd.

Dyddiad cau: 22/07/2021

Cliciwch yma – darllenwch yr hysbyseb i gael gwybodaeth lawn am y swydd.