Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report – (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes Math 1 neu Fath 2

December 2018

Symbylu’r nerf sacrol

Symbylu’r nerf sacrol ar gyfer anymataliaeth ysgarthol.

April 2018

Croesgysylltu ar y gornbilen

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion gyda’r cyflwr Ceratoconws.

February 2018

Mechanical chest compression

Dyfais cywasgu mecanyddol y frest i’w ddefnyddio gan y gwasanaeth ambiwlans i drin oedolion sydd yn cael ataliad y galon sydd ddim yn ddifrifol y tu allan i’r ysbyty.

February 2018