Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report – (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Radiotherapi arc fodyledig foliwmetric ar gyfer pobl sydd â chanser yr ysgyfaint.

TER

Mawrth 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol gyda lwfansau triniaeth llai ar gyfer cleifion canser yr anws.

TER

Mawrth 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser yr ysgyfaint.

TER

Mawrth 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser y bledren.

TER

Mawrth 2019

Radiotherapi sy’n defnyddio cyfarpar delweddu ar-lein dyddiol ar gyfer cleifion sydd yn cael triniaeth radical ar gyfer canser y prostad.

TER

Mawrth 2019

Defnyddio cywasgiad abdomenol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff i drin canser yr afu, adrenal ac anaf yn yr ysgyfaint isaf.

TER

Mawrth 2019

Arbelydriad rhannol ar y fron i gleifion sydd â chanser cynnar y fron.

TER

Mawrth 2019

Targedu radiotherapi resbiradol goddefol gyda radiotherapi abladol stereotactig y corff ar gyfer cleifion sydd â chanser yr afu.

TER

Mawrth 2019

Radiotherapi ar gyfer y fron gyfan, sy'n cynnwys y gesail (axilla) ac uwchben y claficl (supraclavicular fossa).

TER

Mawrth 2019