Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report – (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Graddfa brysbennu iechyd meddwl fel offeryn blaenoriaethu.

TER

Awst 2019

Teleoffthalmoleg i ddiagnosio problemau llygaid acíwt.

TER

Awst 2019

PocketMedic fel offeryn addysgu ar gyfer pobl sydd â chyflyrau cronig.

TER

Awst 2019

Offer hunangymorth digidol ar gyfer iechyd meddwl a lles mewn plant a phobl ifanc.

TER

Awst 2019

Gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o bell drwy fideo a gwasanaeth cyswllt fideo ar gyfer pobl fyddar sydd â phroblemau iechyd meddwl.

TER

Awst 2019

Awdioleg mewn lleoliadau gofal sylfaenol ar gyfer pobl sydd â symptomau cysylltiedig â’r glust neu’r clyw.

TER

Awst 2019

Ap myAsthma ar gyfer rheoli asthma mewn oedolion a phobl ifanc.

TER

Awst 2019

MyDiabetesMyWay ar gyfer rheoli diabetes.

TER

Awst 2019

Therapi FREMS (Frequent rhythmic electrical modulation system) fel triniaeth ar gyfer clefyd Dercum.

TER

Awst 2019

Systemau monitro glwcos yn barhaus er mwyn rheoli diabetes mewn menywod beichiog.

TER

Awst 2019