Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report – (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Sganiau uwchsain trawslabia

Defnyddio sganiau uwchsain trawslabia i ddiagnosio ac asesu cymhlethdodau ar ôl cael rhwyll wedi’i osod yn y wain.

TER

February 2019

Profi’r gymhareb albumin:creatinin

Profi’r gymhareb albumin:creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.

TER

December 2018

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

February 2019

Mesur lactad hylif amniotig

Mesur lactad hylif amniotig i ragfynegi’r ymateb i syntocinon mewn esgor araf.

TER

June 2018

Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal

Cynnal profion procalcitonin ar y pwynt gofal i asesu a thrin sepsis mewn plant.

June 2018

MySignals

Platfform MySignals ar gyfer monitro allbynnau dyfeisiau meddygol.

TER

December 2018

Ap OurPath

Ap OurPath i reoli diabetes math 2

TER

September 2018

Monitro canser y prostad o bell

Monitro neu hunanreoli canser y prostad o bell drwy oruchwylio neu drefnu apwyntiadau dilynol.

TER

June 2019

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser

Rhagbaratoi cyn triniaeth canser.

TER

February 2019

Peli gwasgu a dyfeisiau canolbwyntio ‘fidget’

Peli gwasgu ar gyfer pobl sydd ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.

TER

September 2018