Adroddiadau a Chanllawiau

Allwedd STATWS Cwblhewch   Ar y gweill  

MATH DOGFEN TER Adroddiad Archwilio Pwnc EAR Adroddiad Gwerthuso Tystiolaeth GUI Arweiniad

Completed and ongoing appraisals topics are listed below. Topics that were not accepted onto the appraisal work programme are also listed with the Topic Exploration Report – (these do not include Evidence Appraisal Reports or guidance). Learn more about our appraisal process here.

Pwnc

Disgrifiad

Statws

Dyddiad Cyhoeddi

 

Cit Prawf Synovasure ® Alpha Defensin i asesu haint y cymalau periprosthetig.

Mawrth 2019

Offer rhagfynegi imiwnogemeg ysgarthol ar sail profion i asesu pobl sy’n dod i ofal cynradd gyda chlefyd y coluddyn symptomatig.

Chwefror 2019

Radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostadbenodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol.

Ionawr 2019

Peiriant monitro glwcos fflach FreeStyle Libre ar gyfer rheoli diabetes Math 1 neu Fath 2

Rhagfyr 2018

Platfform MySignals ar gyfer monitro allbynnau dyfeisiau meddygol.

TER

Rhagfyr 2018

Profi’r gymhareb albumin:creatinin i asesu ac/neu ganfod proteinuria mewn pobl sydd â chlefyd cronig yn yr arennau neu orbwysedd cynradd.

TER

Rhagfyr 2018

Defnyddio sganiau uwchsain trawslabia i ddiagnosio ac asesu cymhlethdodau ar ôl cael rhwyll wedi’i osod yn y wain.

TER

Rhagfyr 2018

Podiau gwybodaeth QR ar gyfer cyfathrebu’n ddigidol gyda chleifion.

TER

October 2018

Technolegau ISTENT™ ar gyfer stent micro-ddargyfeirio trabeciwlaidd ar gyfer glawcoma ongl agored cronig.

TER

October 2018

Triniaeth Codiad Wrethrol y Brostad (Urolift) ar gyfer trin symptomau y llwybr wrinol yn dilyn hyperplasia prostatig anfaelen (BPH).

TER

October 2018