Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Prawf pwynt gofal FebriDx ar gyfer haint anadlol acíwt mewn cleifion sy'n mynychu Adrannau Achosion Brys.

February 2021

Ymyriadau seicolegol sydd â'r nod o wella iechyd meddwl gofalwyr pobl sydd â dementia.

February 2021

Thermocemotherapi a ysgogir gan radio-amledd ar gyfer trin canser y bledren nad yw’n ymledu i’r cyhyrau.

December 2020

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Digwyddiad

Chwef 2021

Gweminar: Technolegau a phynciau

Yn rhan dau, mae grwpiau a sefydliadau cleifion yn cael eu gwahodd i archwilio'r syniad o dechnoleg iechyd, a sut y gall y rhain gael effaith ar fywydau cleifion.

Newyddion

Ion 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Tachwedd 2020 a diwedd mis Ionawr 2021.

Newyddion

Ion 2021

Pwysigrwydd gwneud penderfyniadau wedi’u llywio gan dystiolaeth er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol

Yn eu rhagymadrodd i’r adroddiad, mae’r Athro Peter Groves, Cadeirydd HTW, a Dr Susan Myles, Cyfarwyddwr HTW, yn rhannu eu safbwyntiau ynglŷn â blwyddyn heriol a orfododd pawb ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol i feddwl yn wahanol.