Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Diogelwch gynau cyfarpar diogelu personol ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

May 2020

Therapi realiti rhithwir er mwyn rheoli poen cysylltiedig â gweithdrefn.

May 2020

Realiti rhithwir ar gyfer rheoli cynllun ymarfer corff.

May 2020

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Mai 2020

Cystadleuaeth am £150,000 am atebion digidol i COVID-19 – ar agor nawr!

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd ar gyfer datrysiadau digidol i helpu i frwydro yn erbyn Covid-19. Mae'r arian ar gael ar gyfer rhwng pump ac wyth o brosiectau i dreialu cynnyrch ac atebion yn gyflym.

Newyddion

Mai 2020

Dyfarnu £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR)

Mae’r cyllido yn rhan o fuddsoddiad gwerth £44 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda rôl i wella ansawdd gofal yng Nghymru, cafodd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) ei enwi’n gydweithredwr ar y cynnig llwyddiannus.

Astudiaeth Achos

Mai 2020

Astudiaeth Achos: Crynodeb o Dystiolaeth COVID-19

Un o dasgau cyntaf Technoleg Iechyd Cymru (HTW) mewn ymateb i achosion o’r clefyd coronafeirws (COVID-19) oedd creu ‘crynodeb o dystiolaeth.’