Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Offer rhagfynegi risgiau genetig ar gyfer rhagfynegi clefyd cardiofasgwlaidd cynnar ac ar gyfer rhagfynegi achosion cardiofasgwlaidd rheolaidd.

October 2021

Systemau treigl amser ar gyfer deori ac asesu embryonau wrth gynhyrchu â chymorth

October 2021

Dyfais Wiresafe i atal dargadw’r wifren canllaw wrth osod cathetr gwythiennol canolog

October 2021

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Hyd 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn ennill gwobr fyd-eang

Mae gwobr fyd-eang, fawreddog wedi cael ei dyfarnu i Technoleg Iechyd Cymru (HTW) am ei dull o werthuso effaith ymchwil i driniaeth ar gyfer MS.

Newyddion

Hyd 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Gorffennaf a diwedd mis Medi 2021.

Newyddion

Medi 2021

Cadeirydd HTW, yr Athro Peter Groves: Estyn ei ddeiliadaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod deiliadaeth ein Cadeirydd, yr Athro Peter Groves, wedi cael ei hymestyn gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS, am dair blynedd arall.