Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Trawsblaniad bôn-gell gwaedfagol awtologaidd ar gyfer sglerosis ymledol atglafychol-ysbeidiol sydd wedi’i drin yn flaenorol.

July 2020

Cytokine adsorbers i drin storm cytokine mewn pobl sydd â haint coronafeirws difrifol.

July 2020

Rhith realiti fel teclyn i hwyluso rhith glinigau cymorth therapi grŵp neu gymorth seicolegol grŵp.

June 2020

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Awst 2020

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ebrill a diwedd mis Gorffennaf 2020.

Newyddion

Awst 2020

Swydd Wag: Grŵp Sefydlog Cynnwys y Cyhoedd a’r Cleifion

Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a'r cyhoedd yn effeithiol?

Newyddion

Gorff 2020

Astudiaeth Achos: profi cronfa ddata INAHTA HTA

Fe wnaethom ymateb i alwad gan INAHTA, ac ymuno â grŵp cynghori arbenigol i roi cyngor lefel uchel ar nodweddion fersiwn newydd o'r gronfa ddata.