Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Capiau rhwystro gwrthficrobaidd i'w defnyddio gyda hybiau cathetrau haemodialysis i leihau heintiau llif gwaed sy'n gysylltiedig â chathetr.

July 2021

Ymyriadau adsefydlu ar gyfer rheoli anhwylder niwrolegol gweithredol (FND)

May 2021

Radiotherapi mewndriniaethol i drin tiwmorau’r ymennydd neu metastetes yr ymennydd

May 2021

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Gorff 2021

Swydd Wag: Uwch Reolwr Rhaglen

Rydym yn chwilio am Uwch Reolwr Rhaglen creadigol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol, i wneud yn siŵr bod y prosiectau wedi’u cysoni â’n strategaeth a’n hamcanion sefydliadol sydd yn cael eu hamlinellu yng Nghynllun Strategol HTW.

Newyddion

Gorff 2021

Cyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25

Mae'n bleser gennym gyhoeddi Cynllun Strategol HTW 2021-25, sydd wedi cael ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â'n rhanddeiliaid allweddol, ac sydd wedi cael ei gymeradwyo gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Newyddion

Gorff 2021

Swydd Wag: Economegydd Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Economegydd Iechyd brwdfrydig ymuno â'n tîm cynyddol yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW) wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.