Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Cymwysiadau ffonau clyfar pwynt gofal (ResAppDx-UE) ar gyfer diagnosio clefyd anadlol acíwt.

March 2020

Colangiosgopi drwy’r geg un gweithredwr ar gyfer gwerthuso a thrin anhwylderau pancreatig bustl yr afu.

March 2020

Therapi tonnau sioc allgorfforol i drin cyflyrau cyhyrysgerbydol.

March 2020

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Maw 2020

Technoleg Iechyd Cymru yn cynnig cymorth ymchwil mewn ymateb i COVID-19

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi'r ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Astudiaeth Achos

Maw 2020

Astudiaeth achos: Grŵp Cyswllt NICE

Ym mis Mawrth gwnaethom drefnu a chynnal gweithdy gyda’r teitl ‘NICE Guidance: from on the website to on the ground.’ Diben y gweithdy oedd dysgu a rhannu syniadau am wneud y defnydd gorau posibl o ganllawiau NICE yng Nghymru, o ledaenu i weithredu.

Newyddion

Maw 2020

Datganiad wedi’i ddiweddaru: Clefyd coronafeirws (COVID-19)

Yng ngoleuni'r achosion COVID-19 presennol, rydym wedi bod yn adolygu'r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i gefnogi prosesau arfarnu a Chanllawiau Technoleg Iechyd Cymru (HTW).