Diweddariadau Pwnc Diweddaraf

Croesgysylltu ar y gornbilen i drin oedolion a phlant sydd â’r cyflwr ceratoconws

May 2021

Uwchsain pwynt gofal i ddiagnosio clefyd cerrig bustl

May 2021

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer dosbarthiad DLBCL (Prawf Cell Tarddiad HTG EdgeSeq DLBCL).

Mawrth 2021

Awgrymu pwnc

Os oes technoleg yr hoffech i ni ei werthuso yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Cylchlythyr

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf drwy danysgrifio i dderbyn ‘Cylchlythyr Chwarterol HTW’ a ‘Hysbysiadau o Ganllawiau HTW.’

Datblygiadau diweddaraf

Newyddion

Ebr 2021

Cyhoeddi bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’

Rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd yn GIG Cymru. Mae’r bwletin yn rhestru cyngor a chanllawiau a gyhoeddwyd gennym ni ac asiantaethau asesu technoleg iechyd (HTA) eraill ledled y DU ac Ewrop rhwng diwedd mis Ionawr a diwedd mis Mawrth 2021.

Newyddion

Ebr 2021

Swydd Wag: Uwch Ymchwilydd Gwasanaethau Iechyd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Uwch Ymchwilydd Iechyd profiadol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm yn Technoleg Iechyd Cymru (HTW), wrth i ni gyflwyno ein cyfnod cyffrous nesaf.

Newyddion

Ebr 2021

Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am awgrymiadau ar gyfer technolegau arloesol sy’n trawsnewid gofal

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn chwilio am syniadau gan bobl ar draws maes iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gwella ansawdd gofal yng Nghymru.